چرخه بعدی سرمایه گذاری

در دهه ۱۹۳۰، در اتحاد جماهیر شوروی، نیکولای کندراتیف،  یک ریاضیدان، با ایجاد یک مدل می خواست «ثابت کند» که سرمايه داری سقوط می کند و کمونيسم دوام خواهد داشت. کندراتیف تاریخ اقتصاد را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که اقتصاد با تکنولوژی جدید سازگار می شود. او مشاهده کرد که تکنولوژی به طور خطی تکامل نیافته است، بلکه دارای دوره های ۵۰ تا ۶۰ ساله است. این رشته از ریاضیات به افتخار وی الگوی چرخه کندراتیف یا K-wave نامیده می شود. امواج K از زمان مورد بررسی و از طریق تجزیه و تحلیل طیفی تایید شده اند اما  در مورد تعدادی از چرخه ها و زمانی که آنها شروع می شود، اختلاف نظر وجود دارد.

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه