پیش بینی مجله اکونومیست

تا سال ۲۰۱۸ برای یک ارز جهانی آماده شوید

جامعه جهانی هر ساله با تعجب و شگفتی شاهد تحقق یافتن پیش بینی های علمی و جسورانه بسیاری است  پیش بینی هایی که در زمان خود گاهاً عجیب و ترسناک ویا رویایی دست نیافتنی به نظر می رسیدند. همانطور که پیش بینی های ژول ورن عجیب ، تخیلی و غیر قابل دست قابل دست یافتنی به نظر می رسیدند. اما در نهایت بسیاری از پیش بینی های علمی و جسورانه ژول ورن محقق شدند و تاثیر مثبت آنها  بر کیفیت زندگی جامعه بشری غیر قابل انکار است.

در سال ۱۹۹۸ مجله اکونومیست پیش بینی کرد که تا سال ۲۰۱۸ جامعه جهانی از ارز یکسانی برای مبادلات داخلی و بین المللی استفاده خواهد کرد:  ” سی سال بعد، آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها، اروپایی‌ها، و مردم در بسیاری از کشورهای ثروتمند دیگر و برخی از کشورهای نسبتاً فقیرادامه مطلب

ارسال دیدگاه