ظهور بازیگران جدید در غیاب

 بررسی عواقب عدم تمایل و تاخیر بانکها و موسسات مالی بزرگ در استفاده از فناوری بلاکچین

مدت طولانی است  که اغلب ساختارهای بانکی تغییرات عمده ای نداشته اند . حفظ امنیت سرمایه گذاران آنچنان مراکز بانکی را به خود مشغول داشته است که تقریبا از ارائه هر گونه ابتکار عملی فاصله گرفته اند .

از سویی با ظهور تکنولوژی ها ی نوین و تغییر سبک زندگی روزمره مردم،  نیازهای جدید به سرعت در حال شکل گیری و به همان نسبت بازارهای نوینی در حال  گسترش است .

ولی به علت کندی و سنگینی تحرک در بدنه نظام های بانکی در استفاده از تکنولوژی های نوین این فرصت های جدید تقریبا خالی از بازیگران اصلی و سنتی باقی مانده است و عرصه برای ظهور نسل جدیدی از ارائه دهندگان سازو کارهای نوین تبادلات مالی مهیا گردیده است  .

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه