زنجیره بلوکی و مناقشات زیست محیطی

به هر روی، آنچه که زبان علم به آن سخن می‌گوید هماره قابل اثبات است، اگرچه ممکن است که در نگاه اول پذیرفتنی نباشد؛ یا برای رساندن آن به مرحله پذیرش جمعی توسط حکومت‌ها و ملت‌ها هنوز راه فرهنگ‌سازی و هموار کردن زیرساخت‌ها در پیش باشد.

محیط زیست از قضا، یکی از پر حاشیه ترین، سیاسی ترین و دارای بالاترین تعداد ذینفع در تمام جوامع و کشورها می‌باشد. می‌توان تصور کرد که پرونده‌های حقوقی مرتبط با مناقشات محیط زیستی از چه پیچیدگی بالایی رنج می‌برند.

 جلوگیری از دست اندازی کشتی‌های ماهی‌گیری عظیم از مناطق حفاظت شده و آشکار شدن هر گونه آمد و شد غیرقانونی در آب‌های آزاد و جریمه خودکار کشورهای خاطی در زمینه رعایت استاندارد های زیست محیطی از جمله گمانه زنی های بکار گیری این فناوری نوین در مدیریت زیست محیطی می باشد.

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه