تکنولوژی نابالغ و بازار نوظهور

اشتراک در بلاکچین  یکی از موضوعات مهم در اجلاس داووس بود؛ بررسی انجمن جهانی اقتصاد نشان داد که ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۲۷ در زنجیره بلوکی ذخیره خواهد شد. چندین دولت گزارشاتی را درباره اثرات بالقوه زنجیره بلوکی منتشر کرده اند و تنها در دو سال گذشته بیش از نیم میلیون نسخه جدید منتشر شده است. ۳٫۷ میلیون جستجو در گوگل برای زنجیره بلوکی صورت گرفته است.

با این حال، سرمایه گذاری های بزرگی در فناوری بلاکچین صورت می گیرد. بودجه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری های در فناوری های بلاکچینی به طور پیوسته رشد پیدا کرده و در سال ۲۰۱۷ به ۱ میلیارد دلار رسید.

میزان سرمایه گذاری در ۳ مدل اختصاصی بلاکچین، عرضه اولیه ارز (ICO) ، تجارت رمزارزها  و مشارکت در سرمایه گذاری جدید، به ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است . پیشروان فناوری مانند (IBM) نیز با جدیت سرمایه گذاری در فناوری بلاکچین را دنبال می کنند.

علی رغم این ، فناوری بلاکچین همچنان یک تکنولوژی نابالغ، با بازاری که هنوز هم نوظهور است و دستورالعمل روشنی برای موفقیت در آن ارائه نشده ، می باشد. آزمایش های بدون ساختار معین و استاندارد راه حل های بلاکچینی، بدون ارزیابی استراتژیک از ارزش در معرض خطر یا امکان پذیر شدن آن، به این معنی است که بسیاری از شرکت ها نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را ببینند.

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه