توسعه مفهومی بدیع در اقتصاد اخلاق گرا

 تنها راه پایان دادن به فقر ساخت و راه اندازی سیستم های قابل دوام ، با توان رقابتی برابر با سیستم های فعلی ، مبتنی بر توانایی ها و نیازهای عملی از طریق سرمایه گذاری مالی است.

 بلاکچین فرصتی است تا بتوانیم در پایه ریزی یک نظام اقتصادی اخلاق گرا مشارکت کنیم، به توسعه بشر کمک کنیم، انسان های با عزت نفس ، توسعه یافته و کارا تربیت کنیم، درآمدی مستمر، منطقی، حلال، عمل گرا و زاینده داشته باشیم

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه