استفاده از رمز ارزها فرصت یا تهدید

با توجه به توانمندی های بسیار جذاب و مهم ارائه شده توسط رمز ارزها ، برخی از دولت ها به صورتی هوشمند اقدام به مطالعه و همسو سازی خدمات خود برای استقرار تدریجی بر این بستر نمودند .

مقاومت ها و سخت گیری های انجام شده توسط نهاد های مالی امکان دارد کمی پروسه انتقال به رمزارزها را کند تر نماید ولی بی تردید می توان گفت آینده زیر ساخت های مالی جهان بر پایه رمزارزها استوارخواهد بود.

ادامه مطلب

ارسال دیدگاه