نشریه سراسری رمزارزها به بنیان گذاری و سردبیری مهندس محسن سبحانی با شماره مجوز ۸۰۱۹۸ صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای تولید و انتشار محتوا با هدف آشنایی مخاطبین با فناوری بلاکچین و رمزارزها در کلیه سطوح و تمامی بخش های اقتصادی ایجاد گردیده است.